Home / งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ

มอบของขวัญรางวัลวันเด็กให้แก่ส่วนราชการ

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม เมื่อ 8 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. มอบของขวัญรางวัลแก่ส่วนราชการ โรงเรียนเพื่อนำไปมอบให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้แก่ อ.ทุ่งยางแดง ,อบต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง และศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ปัตตานี    

Read More »