Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

นพค.44 สนภ.4 นทพ.ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา อ.ทุ่งยางแดง จำนวน 300 คน

เมื่อ 020900 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา อ.ทุ่งยางแดง จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย.61 โดยปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว ณ ฝายโต๊ะปีเยาะ ม.1 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

Read More »

มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่และกำลังพลทหารพราน

เมื่อ 31 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. ตรวจผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งบประมาณปี 2561 ทั้งนี้ได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่และกำลังพลทหารพราน ร้อย ทพ.4406 บ.ข่าลิง ม. 1 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี test

Read More »

จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา

 เมื่อ 30 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา ซึ่งสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมดำเนินกิจกรรม “การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา” ณ โรงเรียนศาลาฟี ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง

Read More »

ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล

งานส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์-กิจกรรม เมื่อ 191230 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาติดตามงานโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ รร.ทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี    

Read More »

โครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท

งานส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์-กิจกรรม มื่อ 10 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. เป็นตัวแทน สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลนำสินค้าที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เช่นสะตอ ผักกูด ผักเหรียงฯ ร่วมจำหน่ายโครงการ “ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท.” ประจำเดือน ม.ค.61 ณ อาคารอเนกประสงค์ บก.ทท. โอกาสนี้ ผบ.ทสส. ,ผบ.นทพ. ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าด้วย    

Read More »

มอบของขวัญรางวัลวันเด็กให้แก่ส่วนราชการ

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม เมื่อ 8 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. มอบของขวัญรางวัลแก่ส่วนราชการ โรงเรียนเพื่อนำไปมอบให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้แก่ อ.ทุ่งยางแดง ,อบต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง และศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ปัตตานี    

Read More »

ข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียน

งานด้านสาธารณสุข-กิจกรรม เมื่อ 4 ม.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดรถขุดตัก 1 คัน ,รถพ่วงชานต่ำ 1 คัน, และ รยบ.เทท้าย 10 ล้อ 1 คัน เข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียน ขนย้ายเศษวัสดุ และปรับพื้นที่ ณ รร.บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  

Read More »

เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย

หน้าหลักภารกิจ ๘ แผนงานหลัก เมื่อ 28 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุ่งยางแดง, รพ.ทุ่งยางแดง สภ.ท่งยางแดง, กรม ทพ.44 และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61) ประจำปี 2561 ณ บริเวณ ชคต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รอง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธาน  

Read More »

ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้ในการพัฒนาวัด ณ สำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง

หน้าหลักภารกิจ ๘ แผนงานหลัก เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.60 เวลา บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดปัตตานี ,ส่วนราชการ และชาวพุทธในพื้นที่ เป็นเจ้าภาพ ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้ในการพัฒนาวัด ณ สำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี        

Read More »