Home / ข่าวกิจกรรม / เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย

เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย

หน้าหลักภารกิจ ๘ แผนงานหลัก
เมื่อ 28 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.
จัดกำลังพลหน่วยร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุ่งยางแดง, รพ.ทุ่งยางแดง สภ.ท่งยางแดง, กรม ทพ.44 และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61) ประจำปี 2561 ณ บริเวณ ชคต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์
รอง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธาน

 

Check Also

ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล

งานส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์-กิจกรรม เมื่อ 191230 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาติดตามงานโครงการสานฝันการกีฬา …